ผู้บังคับกองพัน

Facebook กองพัน

ลิงค์เพื่อนบ้านสถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้95
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้231
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1206
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา1579
mod_vvisit_counterเดือนนี้4702
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา7280
mod_vvisit_counterรวมทั้งสิ้น129066
เป็นหน่วยระดับกองพันที่มีกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจป้องกันภัยทางอากาศ และภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่เชื่อมั่นของผู้บังคับบัญชา และเป็นที่ศรัทธาของประชาชน

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

กรุณาเลือกภาษา

English Chinese (Traditional) German Japanese Russian Spanish Thai

มีใครออนไลน์อยู่บ้าง

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ลงชื่อเข้าสู่ระบบความคิดเห็นล่าสุด

 • เทิดทูนสถาบัน
  ในหลวงพระองค์ทร งเป็นองค์ประมุข แผ่นดินทองของพร ะบวรพุทธศาสนาแล ะทุกศาสนาในประเ ทศ อ่านต่อ...
  20.08.14 09:36
  จาก : กรมรบพิเศษ5
 • เทิดทูนสถาบัน
  แผ่นดินไทยนี้ โชคดีหนักหนา เพราะพระบุญยา พระบารมี ข้าพระพุทธเจ้า น้อมเกล้าขออัญช ลี ขอจงมี พระชนม์มายุยืนน าน อ่านต่อ...
  20.08.14 09:36
  จาก : กรมรบพิเศษ5
 • เทิดทูนสถาบัน
  บรรพบุรุษของไทย ปกบ้านป้องเมือง มาได้ด้วยความยึ ดมั่นในสถาบันกา รปกครองซึ่งมีพร ะมหากษัตริย์ทรง เป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เ ราได้มีประเทศไท ยมาจนถึงทุกวันน ี้ และเราจักทำให้อ นาคตจะต้องมีประ เทศไทยต่อไป พระองค์ทรงเป็นพ ระบิดาการพัฒนาท ุกแขนงเพื่อให้ป ระเทศชาติได้มีค วามมั่นคงถาวรอย ่างแท้จริง หยาดเหงื่... อ่านต่อ...
  20.08.14 09:35
  จาก : กรมรบพิเศษ5
 • เทิดทูนสถาบัน
  ๑.พระองค์ทรงเป็นศ ูนย์รวมจิตใจของ คนไทยทั้งชาติ ๒.พระองค์ทรงเป็นม หาราชปกครองแผ่น ดินโดยธรรม ๓.จากความแห้งแล้ง กลับกลายมาชุ่มช ื้น จากผืนทรายกลับก ลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของ ทั้ง ๒ พระองค์ ๔.เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา ๕.ผู้ใดกระทำให้สถ าบันหลักของชาติ สั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควร ... อ่านต่อ...
  20.08.14 09:28
  จาก : ผพธ.มทบ.๑๓
 • เทิดทูนสถาบัน
  ร่วมใจรัก ภักดี ในหลวง พระมหากษัตริย์ผ ู้ทรงคุณธรรม อ่านต่อ...
  20.08.14 09:21
  จาก : กรมรบพิเศษ5
 • เทิดทูนสถาบัน
  จงมีความจงรักภั กดีในสถาบันพระม หากษัตริย์ รักพ่อหลวงของปว งชนชาวไทย ไม่กล่าวหรืออ้า งอิง พูดถึงพระองค์ท่ านในเรื่องใด ๆ ที่เป็นอันเสื่อ มเสียต่อสถาบันก ษัตริย์ อ่านต่อ...
  20.08.14 09:21
  จาก : กรมรบพิเศษ5