ผู้บังคับกองพัน

Facebook กองพัน

ลิงค์เพื่อนบ้านสถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้50
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้238
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้759
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา1575
mod_vvisit_counterเดือนนี้5371
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา6880
mod_vvisit_counterรวมทั้งสิ้น151699
เป็นหน่วยระดับกองพันที่มีกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจป้องกันภัยทางอากาศ และภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่เชื่อมั่นของผู้บังคับบัญชา และเป็นที่ศรัทธาของประชาชน

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

กรุณาเลือกภาษา

English Chinese (Traditional) German Japanese Russian Spanish Thai

มีใครออนไลน์อยู่บ้าง

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ลงชื่อเข้าสู่ระบบความคิดเห็นล่าสุด

 • เทิดทูนสถาบัน
  ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ ประมุขแผ่นดินทอ งของพระบวรพุทธศ าสนาและทุกศาสนา ในประเทศ อ่านต่อ...
  24.11.14 09:27
  จาก : กรมรบพิเศษ5
 • เทิดทูนสถาบัน
  สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักใ นผืนธงชาติไทยที ่เราเคารพ อ่านต่อ...
  24.11.14 09:26
  จาก : กรมรบพิเศษ5
 • เทิดทูนสถาบัน
  ในหลวง พระองค์ทรงมีพระ ราชดำรัสให้คนใน ชาติมีความรักใค ร่กลมเกลียวสมัค รสมานสามัคคี มีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเ ดียวกัน อันจะนำพาประเทศ ชาติไปสู่ความเจ ริญรุ่งเรืองคงค วามเป็นชาติไทยไ ว้ได้ อ่านต่อ...
  24.11.14 09:25
  จาก : กรมรบพิเศษ5
 • เทิดทูนสถาบัน
  พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวทรงท ุ่มเทพระวรกายตร ากตรำและมุ่งมั่ นเพื่อแก้ไขปัญห าความเดือดร้อนข องพสกนิกรชาวไทย อ่านต่อ...
  24.11.14 09:25
  จาก : กรมรบพิเศษ5
 • เทิดทูนสถาบัน
  พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวมิทร งย่อท้อเข้าไปช่ วยเหลือราษฎรไม่ ว่าจะอยู่ห่างไก ลสักเพียงใดไม่ว ่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด อ่านต่อ...
  24.11.14 09:24
  จาก : กรมรบพิเศษ5
 • เทิดทูนสถาบัน
  พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอีย ดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพ ัฒนาเพื่อมุ่งปร ะโยชน์ต่อประชาช นสูงสุด อ่านต่อ...
  24.11.14 09:24
  จาก : กรมรบพิเศษ5