ผู้บังคับกองพัน

Facebook กองพัน

ลิงค์เพื่อนบ้านสถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้92
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้118
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้319
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา787
mod_vvisit_counterเดือนนี้2847
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา6517
mod_vvisit_counterรวมทั้งสิ้น155692
เป็นหน่วยระดับกองพันที่มีกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจป้องกันภัยทางอากาศ และภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่เชื่อมั่นของผู้บังคับบัญชา และเป็นที่ศรัทธาของประชาชน

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

กรุณาเลือกภาษา

English Chinese (Traditional) German Japanese Russian Spanish Thai

มีใครออนไลน์อยู่บ้าง

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ลงชื่อเข้าสู่ระบบความคิดเห็นล่าสุด

 • เทิดทูนสถาบัน
  ๑.พระองค์ทรงงานหน ักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรขอ งพระองค์มีความร ่มเย็นเป็นสุข ตรวจถูกต้อง ในหลวงคือพ่อของ แผ่นดิน ๒.พระองค์ทรงเป็นท ี่รวมจิตใจของปว งชนชาวไทย ๓.ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนหยัด ยิ่งใหญ่ ยืนยง ๔.ชาติไทยร่มเย็นอ ยู่ได้ ก็เพราะพระบารมี ของพระองค์ท่าน ๕.เป็นทั้งประมุขแ ละปิตุเลศ นรเทิด ณ... อ่านต่อ...
  19.12.14 11:50
  จาก : ผพธ.มทบ.๑๓
 • เทิดทูนสถาบัน
  ๑.พระองค์ทรงเป็นท ี่เคารพสักการะแ ก่คนทั่วโลก ๒.พระองค์ทรงเป็นผ ู้ทรงธรรมอย่างแ ท้จริงเพื่อแผ่น ดินชาวสยาม ๓.ประเทศไทย ปกครองด้วยระบอบ ประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย ์ทรงเป็นองค์ประ มุข ๔.เราคนไทยพึงสำนึ กในพระมหากรุณาธ ิคุณของพ่อหลวง ๕.แผ่นดินเราอยู่จ นถึงทุกวันนี้ก็ เพราะใครเป็นผู้ กอบ[censored]้เ อก... อ่านต่อ...
  02.12.14 11:35
  จาก : ผพธ.มทบ.๑๓
 • เทิดทูนสถาบัน
  ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ ประมุขแผ่นดินทอ งของพระบวรพุทธศ าสนาและทุกศาสนา ในประเทศ อ่านต่อ...
  24.11.14 09:27
  จาก : กรมรบพิเศษ5
 • เทิดทูนสถาบัน
  สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักใ นผืนธงชาติไทยที ่เราเคารพ อ่านต่อ...
  24.11.14 09:26
  จาก : กรมรบพิเศษ5
 • เทิดทูนสถาบัน
  ในหลวง พระองค์ทรงมีพระ ราชดำรัสให้คนใน ชาติมีความรักใค ร่กลมเกลียวสมัค รสมานสามัคคี มีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเ ดียวกัน อันจะนำพาประเทศ ชาติไปสู่ความเจ ริญรุ่งเรืองคงค วามเป็นชาติไทยไ ว้ได้ อ่านต่อ...
  24.11.14 09:25
  จาก : กรมรบพิเศษ5
 • เทิดทูนสถาบัน
  พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวทรงท ุ่มเทพระวรกายตร ากตรำและมุ่งมั่ นเพื่อแก้ไขปัญห าความเดือดร้อนข องพสกนิกรชาวไทย อ่านต่อ...
  24.11.14 09:25
  จาก : กรมรบพิเศษ5