ผู้บังคับกองพัน

Facebook กองพัน

ลิงค์เพื่อนบ้านสถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้112
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้307
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้938
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา1756
mod_vvisit_counterเดือนนี้4319
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา7709
mod_vvisit_counterรวมทั้งสิ้น136392
เป็นหน่วยระดับกองพันที่มีกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจป้องกันภัยทางอากาศ และภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่เชื่อมั่นของผู้บังคับบัญชา และเป็นที่ศรัทธาของประชาชน

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

กรุณาเลือกภาษา

English Chinese (Traditional) German Japanese Russian Spanish Thai

มีใครออนไลน์อยู่บ้าง

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ลงชื่อเข้าสู่ระบบความคิดเห็นล่าสุด

 • เทิดทูนสถาบัน
  การจะทำงานให้มี ประสิทธิผลและให ้ดำเนินไปได้โดย ราบรื่น จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องทำด้วย ความรับผิดชอบอย ่างสูง ไม่บิดเบือนข้อเ ท็จจริง ไม่บิดเบือนจุดป ระสงค์ที่แท้จริ งของงานสำคัญที่ สุดต้องเข้าใจคว ามหมายของคำว่า ความรับผิดชอบ ให้ถูกต้อง พระบรมราโชวาทขอ ง พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว (ในพิธีพระราชทา... อ่านต่อ...
  17.09.14 09:18
  จาก : อินทร
 • เทิดทูนสถาบัน
  ในหลวงพระองค์ทร งงานหนักและเหนื ่อย เพื่อราษฎรของพร ะองค์ได้มีความส ุข พระองค์ท รงเป็นศูนย์รวมจ ิตใจของคนไทยทั้ งชาติ พระองค์ทรงเป็นม หาราชปกครองแผ่น ดินโดยธรรม จากความ แห้งแล้งกลับกลา ยมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับก ลายเป็นดินดี อ่านต่อ...
  16.09.14 13:34
  จาก : ผยย.มทบ.๑๓
 • เทิดทูนสถาบัน
  ในหลวงพระองค์ทร งงานหนักและเหนื ่อย เพื่อราษฎรของพร ะองค์ได้มีความส ุข พระองค์ทรงเป็นศ ูนย์รวมจิตใจของ คนไทยทั้งชาติ พระองค์ทรงเป็นม หาราชปกครองแผ่น ดินโดยธรรม จากความแห้งแล้ง กลับกลายมาชุ่มช ื้น จากผืนทรายกลับก ลายเป็นดินดี อ่านต่อ...
  16.09.14 13:33
  จาก : ผยย.มทบ.๑๓
 • เทิดทูนสถาบัน
  พระองค์ทรงเป็นพ ระมหากษัตริย์นั กพัฒนา เพี่อให้ชาติไทย เจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไ ป อ่านต่อ...
  16.09.14 13:28
  จาก : ผยย.มทบ.๑๓
 • เทิดทูนสถาบัน
  พระองค์ทรงเป็นพ ระมหากษัตริย์นั กพัฒนา เพี่อให้ชาติไทย เจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไ ป อ่านต่อ...
  16.09.14 13:27
  จาก : ผยย.มทบ.๑๓
 • เทิดทูนสถาบัน
  จากความแห้งแล้ง กลับกลายมาชุ่มช ื้น จากผืนทรายกลับก ลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของ ทั้ง 2 พระองค์ เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา ขอให้ทรงมีพระพล านามัยที่สมบูรณ ์แข็งแรง พระชนมายุยิ่งยื นนาน ขอพระองค์ทรงพระ เจริญ เป็นร่มเกล้าของ ชาวสยาม รวมใจ รัก ในหลวง พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้ วย ทศพิธ... อ่านต่อ...
  16.09.14 13:27
  จาก : ผยย.มทบ.๑๓